Terapihundar

Har du någonsin hört talas om terapihundar? Det är en specialtränad tjänstehund som hjälper människor i deras vardag. Terapihundar hittas inom omsorg, vård och skola och är populära hundraser. Ordet kommer från engelskans therapy dog och skiljer sig från bland annat assistanshundarna, som endast arbetar med en person, och vårdhund, en hund som arbetar tillsammans med en förare som är vårdutbildad. Man gör också skillnad på den typ av träning som både hunden och tränaren genomför tillsammans. Numera försöker man använda sig av den nya beteckningen social tjänstehund för att skilja de olika definitionerna åt. Andra namn är vårdhund (vissa skillnader), besökshund och rehabhund (inte att förväxla med servicehund).

Vad gör terapihundar och hur går man tillväga för att skaffa en eller utbilda sin hund? För att bli utbildad terapihund måste hunden först göra ett så kallat lämplighetstest. Det kan tidigast göras vid ett års ålder och fastslår om hunden är lämplig för att arbeta med människor och klarar av att följa instruktioner. Blir hunden godkänd gör man en besökshundsutbildning som efterföljs av en examen. Därefter väljer man en inriktning, antingen vårdhund eller terapihund. Skillnaden är att terapihund kan arbeta i flera olika områden medan vårdhund är specialiserat på till exempel äldreomsorg, människor med demens eller personer som lider av hjärnskador.

Terapihundar hjälper bland annat inom vården

Information om terapihundar och vårdhundar

För att kunna arbeta som förare för en terapihund behöver du inte ha någon specifik utbildning utan det går bra att agera volontär. Vårdhundar kräver dock en förare som genomgått en utbildning tillsammans med sin hund och sedan klarat av ett test. Utöver det måste föraren ha minst två års yrkeserfarenhet och ha en vårdutbildning. Det finns numera tydliga instruktioner för vårdhundar och Swedish Standards Institute (SIS) går sedan 2013 efter en nationell standard, specifikt för vårdhundar. Terapihundar står inte under samma regler. Det finns numera många möjligheter för dem som önskar att utbilda sig och sin hund till terapihund eller vårdhund.